Λογότυπο Tag

Το όνομα και το λογότυπο του Συνδυασμού μας Η επιλογή μας δεν είναι τυχαία, έχοντας πολλαπλούς και ιδιαίτερους συμβολισμούς. Τα εμπνευστήκαμε από τις Βασικές μας Αρχές και τους στόχους που έχουμε θέσει. Τα δημιουργήσαμε με βάση το Σχέδιο, και τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας. Είναι λιτά, αλλά διακριτά. Δίνουμε από...