Ο Δήμος κομμάτι της Κοινωνίας μας…

Θέλουμε τους συμπολίτες μας ενεργούς και συμμετοχικούς. Χρειαζόμαστε τις σκέψεις τους, τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους. Θέλουμε να κάνουμε ξανά την τοπική αυτοδιοίκηση και τον Δήμο, τον πιο φιλικό θεσμό προς τον πολίτη.

Η λέξη “κλειδί” που πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας είναι η λέξη ΕΥΘΥΝΗ. Ευθύνη της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους δημότες και ευθύνη των δημοτών απέναντι στον Δήμο και την κοινωνία.

Θέλουμε να χτίσουμε μία ανόθευτη σχέση εμπιστοσύνης με όλους.

Να βάλουμε όλες τις δυνάμεις του τόπου σ’ ένα τραπέζι.