«Οι ανησυχίες μας γίνονται έμπνευση. Οι αγωνίες μας μετατρέπονται σε ενέργεια. Το πάθος μας θα γίνει δουλειά.
Η Καστοριά θα ξαναγίνει τόπος προοπτικής. Τόπος για να ζεις.»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ώρα για δουλειά