Για την Πρόνοια

φροντίζουμε για τις ευάλωτες ομάδες

 • προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Νεστορίου για την επέκταση του Κέντρου Κοινότητας
 • υποστήριξη του Κέντρου Συμβουλευτικής Κακοποιημένων Γυναικών
 • αντιμετώπιση πανδημίας κορωνοϊού (απολυμάνσεις οδών, σχολείων, κοινόχρηστων χώρων, διάθεση μασκών, διάθεση τροφίμων σε περιοχές καραντίνας κ.λπ.)
 • διανομή γάλακτος, ανά μήνα, σε ευπαθείς ομάδες
 • διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • διανομή προϊόντων σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ
 • δημιουργία Δημοτικής Ιματιοθήκης
 • διάθεση πακέτων τροφίμων και παράθεση γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες
 • προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση λειτουργίας ΚΑΠΗ
 • ενημέρωση πολιτών σε θέματα Δημόσιας Υγείας και υλοποίηση και προγραμματισμός δράσεων μέσω του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας καθώς και άλλων προγραμμάτων πρόληψης
 • διάθεση καυσόξυλων σε ευπαθείς ομάδες
 • προμήθεια και διάθεση απινιδωτών