Για τον δημοτικό εξοπλισμό

εξοπλίζουμε τον Δήμο μας

  • προμήθεια 2 απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων
  • προμήθεια 3 ελαστιχοφόρων εκσκαφέων – φορτωτών
  • προμήθεια 2 απορριμματοφόρων
  • προμήθεια υδροφόρας με σύστημα πυρόσβεσης
  • προμήθεια αυτοκινούμενου χλοοκοπτικού μηχανήματος Λιμναίου Οικισμού