Για τον πρωτογενή τομέα

στηρίζουμε τους αγρότες μας

  • αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μακεδνών και Βιτσίου
  • αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μεσοποταμίας
  • εγκατάσταση συστήματος υδροληψίας γεωργικών ψεκασμών στις Κοινότητες Λεύκης και Αγίας Κυριακής
  • εργασίες συντήρησης και επισκευής υδατόπυργων / γεωτρήσεων ψεκασμών σε Δ.Ε.  Αγίας Τριάδας, Αγίων Αναργύρων, Βιτσίου, Μακεδνών, Μεσοποταμίας
  • ετήσιος καθαρισμός πρανών, αποστραγγιστικών αυλάκων, χανδάκων και συντήρησης αγροτικών οδοποιίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
  • συντήρηση αρδευτικών δικτύων και αντλιοστασίων σε όλες τις Δημοτικές ενότητες
  • τοποθέτηση ποτιστρών σε κτηνοτροφικές περιοχές του Δήμου