Δημόσια αγαθά

δημόσια αγαθά, νοιαζόμαστε

  • υλοποίηση του έργου βελτίωσης υποδομών ύδρευσης σε εννέα (9) Τοπικές Κοινότητες
  • εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης για την προστασία των υδάτων του συστήματος υδροδότησης
  • υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού
  • επέκταση του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Χιλιοδένδρου
  • αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
  • σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης, αποστολής και πληρωμής λογαριασμών e-billing
  • μελέτη αποχετευτικού δικτύου οικισμού Αυγής
  • αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πενταβρύσου
  • αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Κρανιώνα και Αγίου Αντωνίου