Ενότητα Καστρακίου

Δενδροχώρι

Δούκας Δημήτριος
Δούκας Δημήτριος

Συνταξιούχος

Νίτσας Νικόλαος
Νίτσας Νικόλαος

Συνταξιούχος

Τσίκου Αλεξάνδρα
Τσίκου Αλεξάνδρα

Ιδιωτική υπάλληλος

Ιεροπηγή

Ευθιμίοου Αναστσία
Ευθυμίου Αναστασία

Απόφοιτη τμήματος θεάτρου Α.Π.Θ. - Σκηνογράφος

Λιάμης Νίκος
Λιάμης Νίκος

Ιδιωτικός υπάλληλος

Πιτούλης Παύλος
Πιτούλης Παύλος

Στρατιωτικός