1. Διοικητική αναδιάρθρωση για έναν σύγχρονο, ευέλικτο και λειτουργικό Δήμο που έχει ως επίκεντρο τον δημότη, τον επισκέπτη, τον άνθρωπο
 • φρέσκια και σύγχρονη αντίληψη συντονισμού και διοίκησης
 • σεβασμός στον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου
 • ουσιαστική ενεργοποίηση και αναβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων
 • αποτελεσματική διαχείριση υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού
 • σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • τακτικοί έλεγχοι και αξιολόγηση δράσεων και επίτευξης στόχων
 • αναζήτηση και επιμερισμός ευθυνών όταν και όπου απαιτείται
 • πλήρης αξιοποίηση τεχνολογίας, ψηφιακών μέσων και εφαρμογών
 • ανοιχτοί, μόνιμοι δίαυλοι επικοινωνίας με Βρυξέλλες και ΕΕ
2. Έμφαση στη διαφάνεια και τη νομιμότητα για έναν νοικοκυρεμένο και αποτελεσματικό Δήμο που σέβεται τους πολίτες του
 • διορατικότητα και διεκδικητικότητα στην εξεύρεση πόρων
 • χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση στα οικονομικά του Δήμου
 • κατάρτιση ρεαλιστικών και όχι εικονικών προϋπολογισμών
 • δίκαιη κατανομή σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα
 • αναπτυξιακός προγραμματισμός και βιώσιμες επιλογές
 • ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών κοινοτήτων
 • σθεναρή υπεράσπιση, ανάδειξη και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
 • συναίσθηση ευθύνης και σεβασμού στις κληρονομιές ευεργετών
3. Εξασφάλιση κοινωνικής μέριμνας για έναν Δήμο ανοιχτό σε όλους, με ισότητα και αλληλεγγύη, χωρίς διακρίσεις
 • συνέχιση, επέκταση και βελτίωση κοινωνικών δομών και υπηρεσιών
 • στήριξη ευπαθών ομάδων
 • διαρκής ενεργοποίηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού
 • αξιοποίηση του συνολικού καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού
 • εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
4. Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος και κοινόχρηστων χώρων για έναν Δήμο που διασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στους δημότες και τους επισκέπτες του
 • διορατικότητα και διεκδικητικότητα στην εξεύρεση πόρων
 • χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση στα οικονομικά του Δήμου
 • κατάρτιση ρεαλιστικών και όχι εικονικών προϋπολογισμών
 • δίκαιη κατανομή σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα
 • αναπτυξιακός προγραμματισμός και βιώσιμες επιλογές
 • ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών κοινοτήτων
 • σθεναρή υπεράσπιση, ανάδειξη και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
 • συναίσθηση ευθύνης και σεβασμού στις κληρονομιές ευεργετών
5. Έμπνευση και υψηλοί στόχοι για έναν Δήμο κοντά στους νέους, με ελευθερία στην έκφραση και στη διακίνηση ιδεών
 • εκπόνηση στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης δραστηριοτήτων
 • μόνιμη ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας
 • αξιοποίηση φρέσκων και πρωτοποριακών ιδεών
 • ανάδειξη προβλημάτων και αξιολόγηση προβληματισμών
 • αναζήτηση λύσεων και διεξόδων μέσω καινοτόμων δράσεων
 • συμμετοχή σε κάθε πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα
 • στήριξη πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων
 • ανάπτυξη, προώθηση και προβολή κάθε είδους τέχνης
6. Ενίσχυση Τοπικής Επιχειρηματικότητας για να γίνει ξανά η περιοχή ελκυστική σε νέες ευκαιρίες και αποδοτικές επενδύσεις
 • απόλυτος σεβασμός στην ιδιοκτησία και την επιχειρηματικότητα
 • στόχευση συνεργασίας όλων των αρμοδίων φορέων
 • στήριξη εφαρμόσιμων ιδεών και νέων μορφών επιχειρηματικότητας
 • περιοδικές πεζοδρομήσεις και διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων
 • δημιουργία και στήριξη “επαγγελματικής θερμοκοιτίδας”
7. Προσαρμογή του πρωτογενή τομέα και ποιοτικό άλμα στη νέα εποχή με τον Δήμο να εγγυάται, να προστατεύει και να αναδεικνύει τα προϊόντα της καστοριανής γης
 • καθολική στήριξη Ενώσεων, Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών
 • ενθάρρυνση συλλογικών πρωτοβουλιών
 • ενίσχυση και προώθηση καλλιεργειών υψηλής ποιότητας
 • υιοθέτηση νέων πρότυπων αγροτικής επιχειρηματικότητας
 • αξιοποίηση πλεονεκτημάτων κτηνοτροφικής παραγωγής
 • ενημερωτικές και άλλες δράσεις σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα
 • ανάπτυξη Αγροτουρισμού
 • διασύνδεση προϊόντων και παραγωγών με την τουριστική αγορά
 • ενέργειες για αποπεράτωση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και υποδομών
8. Επιτακτική στήριξη της Γουνοποιίας. Κλάδος ζωτικής σημασίας, στον οποίον διαχρονικά οφείλεται η ευημερία της περιοχής και των κατοίκων της
 • ενίσχυση Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας
 • περαιτέρω αξιοποίηση Αεροδρομίου
 • προβολή και ανάδειξη της Καστοριάς ως πόλη της Γούνας
 • εναρμονισμός εκτροφείων και βυρσοδεψείων με τη πράσινη ανάπτυξη
9. Επανεξέταση – κοινή επαναδιαπραγμάτευση και κοινή επαναδιεκδίκηση όλων των μικρών και μεγάλων ζητημάτων, σε κάθε τομέα σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, με επιτάχυνση όλων των διαδικασιών
10. Αξιοποίηση πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς που σε συνδυασμό με τον φυσικό πλούτο της περιοχής επιβάλλουν στο Δήμο να καταστεί ο Τουρισμός Προμετωπίδα Ανάπτυξης της περιοχής

Για να τονιστεί η ιδιαίτερη βαρύτητα και η σημασία που προσδίδουμε στην Τουριστική Ανάπτυξη της περιοχής, επικεφαλής του Τομέα τίθεται ο Δήμαρχος.

 

Απαιτείται ένας νέος

Βραχυπρόθεσμος και Μακροπρόθεσμος Στρατηγικός Προγραμματισμός

 • να συγκεντρωθούμε και να συντονιστούμε
 • να δούμε ποιοι και πόσοι είμαστε
 • να καταγράψουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα
 • να αξιολογήσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών και υποδομών
 • να αναδιαμορφώσουμε τους στόχους και να τους εμπλουτίσουμε

Να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:

 • Σε τι υπερτερούμε και τι θέλουμε να αναδείξουμε περισσότερο;
 • Ποιες περιόδους και πόσους μήνες το χρόνο θέλουμε τουρισμό;
 • Ποιο target group τουριστών θέλουμε;

 

Σκέψεις, απόψεις, ιδέες, προτάσεις που μόνο μέσα από μία συγκεκριμένη τεχνοκρατική αντίληψη θα μπορέσουν να παράξουν αξιοποιήσιμα και ορατά αποτελέσματα, τα οποία θα λειτουργήσουν ως αναπτυξιακό όχημα της περιοχής.

 

Και τότε και μόνο τότε, θα είμαστε σε θέση προχωρήσουμε σε μία προσεκτική, στοχευμένη και αποδοτική διαφημιστική προβολή.

 • με βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο
 • με επινοητικότητα, φαντασία και τόλμη
 • με πρωτοποριακές, καινοτόμες πρωτοβουλίες
 • με στοιχεία που θα προσδιορίζουν επακριβώς την ποιοτική ταυτότητα

και την αναγνωρισιμότητα της περιοχής

 • Με ενιαία εικόνα-logo που θα κατοχυρώνεται διακριτά η μοναδικότητα και η αυθεντικότητα της περιοχής.
Κατεβάστε Εδώ τις Βασικές Αρχές σε PDF