Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο | Συνέντευξη του Δημάρχου Καστοριάς Γ. Κορεντσίδη | ΔΙΚΤΥΟ 1 | 28.08.23