Για την ψηφιοποίηση του δήμου

ψηφιοποίηση του Δήμου

  • λειτουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας aitimata.kastoria.gov.gr μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Καστοριάς για υποβολή αιτημάτων
  • εφαρμογή για κινητά Kastoriamycityapp για υποβολή αιτημάτων από τους πολίτες με ηλεκτρονικό τρόπο
  • λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών για τις βεβαιωμένες οφειλές και τις κλήσεις ΚΟΚ
  • ένταξη του Δήμου Καστοριάς στο πρόγραμμα myKEPlive για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών
  • ένταξη του Δήμου Καστοριάς στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr (θυρίδες πολιτών) για την ηλεκτρονική παροχή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λπ.